Paskelbta 2016 metų pirmojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaita

2016 m. Balandžio 29 d.

Gamtinių dujų rinkos operatorius UAB GET Baltic, siekdamas informuoti visus gamtinių dujų rinkos dalyvius ir suinteresuotus asmenis apie prekybą gamtinių dujų biržoje, skelbia 2016 m. pirmojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitą. 

Paskelbta 2016 metų pirmojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaita

2016 m. I ketv. gamtinių dujų biržos apyvarta sudarė 74.789 MWh. Lyginamuoju laikotarpiu 2015 m. I ketv. prekybos apyvarta buvo 469.303 MWh. Bendra sudarytų sandorių vertė 2016 m. I ketv. siekė 1,38 mln. Eur. Iš viso buvo sudaryti 457 sandoriai. Pažymėtina, kad nuo 2015 m. pradžios iki šiol sandoriai yra sudaromi kiekvienai dujų parai.

Vidutinė svertinė biržoje sudarytų sandorių kaina 2016 m. I ketv. buvo lygi 18,46 Eur/MWh, t.y. 7,83 Eur, arba 30 proc. mažesnė, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2015 metais kai buvo užfiksuotas 26,29 Eur/MWh kainos vidurkis. Aukščiausia biržoje sudaryto sandorio kaina analizuojamu laikotarpiu buvo užfiksuota sausio 4 d. – 21,00 Eur/MWh, o žemiausia kovo 17 d. – 15,59 Eur/MWh.

Didžiausias kainų kritimas 2016 m. I ketv. gamtinių dujų biržoje matomas vasario viduryje. Kaina per kelių dienų laikotarpį sumažėjo apie 10 proc. (nuo 18,98 Eur/MWh iki 17,02 Eur/MWh) ir išliko ganėtinai stabili iki analizuojamo ketvirčio pabaigos. Staigiam kainų kritimui įtakos galėjo turėti gamtinių dujų tiekimo įmonių 2016 m. vasario mėn. pasirašytos SGD tiekimo sutartys su „Statoil“ bei ženkliai paklausą viršijanti gamtinių dujų pasiūla.

Gamtinių dujų biržoje pateiktų pavedimų parduoti kiekis 2016 m. I ketv. buvo 4.806 GWh, tuo tarpu pateiktų pavedimų pirkti kiekis siekė 223 GWh.

Detalesnė informacija pateikiama 2016 metų pirmojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitoje.

Prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitos skelbiamos UAB GET Baltic tinklapyje www.getbaltic.lt.