Paskelbta 2016 metų antrojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaita

2016 m. Rugsėjo 12 d.

Gamtinių dujų rinkos operatorius UAB GET Baltic, siekdamas informuoti visus gamtinių dujų rinkos dalyvius ir suinteresuotus asmenis apie prekybą gamtinių dujų biržoje, skelbia 2016 m. antrojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitą.

Paskelbta 2016 metų antrojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaita

2016 m. II ketv. gamtinių dujų biržos apyvarta sudarė 4.740 MWh. Lyginamuoju laikotarpiu 2015 m. II ketv. prekybos apyvarta buvo 32.008 MWh. Bendra sudarytų sandorių vertė 2016 m. II ketv. siekė 70 tūkst. Eur. Iš viso buvo sudaryti 215 sandoriai. Pažymėtina, kad nuo 2015 m. pradžios iki šiol sandoriai yra sudaromi kiekvienai dujų parai.

Didžiausią įtaką biržos prekybos rezultatams turėjo sumažėjusi gamtinių dujų paklausa ir atitinkamu laikotarpiu susiformavęs gamtinių dujų perteklius. 2016 m. II ketvirtį pateiktų pavedimų parduoti kiekis buvo 669.336 MWh, t.y. 251 proc. didesnis lyginant su 2015 m. II ketv. Tuo tarpu bendras biržoje pateiktų pavedimų pirkti kiekis, priešingai, sumažėjo 78 proc. lyginant su ankstesniu laikotarpiu ir buvo lygus 32.457 MWh.

Vidutinė svertinė biržoje sudarytų sandorių kaina 2016 m. II ketv. buvo lygi 14,74 Eur/MWh, t.y. 5,04 Eur, arba 25 proc. mažesnė, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2015 metais kai buvo užfiksuotas 19,78 Eur/MWh kainos vidurkis. Aukščiausia biržoje sudaryto sandorio kaina analizuojamu laikotarpiu buvo užfiksuota gegužės 3 - 12 d. – 16,96 Eur/MWh, o žemiausia kaina birželio 2 - 5 d. – 11,97 Eur/MWh. Lyginant su ankstesniais laikotarpiais, 2016 m. II ketvirtį vidutinis biržoje sudaryto sandorio kiekis sumažėjo ir sudarė 22 MWh. Mažiausio įvykusio sandorio kiekis buvo - 1 MWh, o didžiausio -100 MWh.

Detalesnė informacija pateikiama 2016 metų antrojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitoje.

Prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitos skelbiamos UAB GET Baltic tinklapyje www.getbaltic.lt.