DUK

Kokiu būdu prekiaujama gamtinėmis dujomis biržoje?

Prekyba vyksta naudojant gamtinių dujų biržos elektroninę prekybos sistemą, plačiau apie tai galite sužinoti skiltyje Elektroninė prekybos sistema.

Kas gali būti gamtinių dujų biržos dalyviu?

Gamtinių dujų biržos dalyviu gali būti juridinis arba fizinis asmuo atitinkantis šiuos reikalavimus:

 • Esantis gamtinių dujų rinkos dalyviu (t.y. gamtinių dujų vartotojai, tiekimo įmonės, perdavimo sistemos operatorius, skirstymo sistemų operatoriai, laikymo sistemų operatoriai ir suskystintų gamtinių dujų sistemų operatoriai);
 • Turintis galiojančią sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi, kurioje numatytos balansavimo sąlygos.

Pirkti ir parduoti gamtines dujas biržoje gali visi asmenys atitinkantys šiuos reikalavimus. 

Ką daryti norint tapti gamtinių dujų biržos dalyviu?

 1. Asmuo, pageidaujantis tapti biržos dalyviu, turi pateikti prašymą dėl gamtinių dujų biržos dalyvio statuso suteikimo. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
  • Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašas apie pareiškėją-juridinį asmenį, išduotas ne ankščiau kaip 90 dienų iki šio prašymo pateikimo dienos;
  • Susijusių ūkio subjektų bei ūkio subjektų grupių sąrašai ir sąsajumą pagrindžiantys dokumentai (reikalaujama remiantis Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklėmis);
  • Sutarties su Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriumi, kurioje nustatytos balansavimo sąlygos, kopija.;
  • Įkainių plano pasirinkimo forma (formą rasite čia).
 2. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prašymo gavimo, yra priimamas sprendimas ar suteikti biržos dalyvio statusą. Esant teigiamam sprendimui yra pasirašoma Gamtinių dujų biržos dalyvio sutartį.
 3. Nuo 2015 m. spalio 7d., pagal REMIT reglamento 8 straipsnio 1 dalį, rinkos dalyviai privalo teikti ACER agentūrai informaciją apie didmeninėje prekybos rinkoje sudarytus sandorius, įskaitant prekybos nurodymus. Todėl, tam, kad biržos dalyviai galėtų pirkti ir (ar) parduoti gamtines dujas biržoje privalo užsiregistruoti CEREMP sistemoje ir pateikti UAB GET Baltic ACER registracijos kodą. UAB GET Baltic remiantis Įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalimi siūlo visiems biržos dalyviams pasirašyti duomenų teikimo paslaugų sutartį , kuri leidžia UAB GET Baltic dalyvių vardu teikti informaciją ACER agentūrai. Šiai paslaugai papildomas mokestis netaikomas.

Kodėl reikia pateikti užtikrinimo priemonę?

Užtikrinimo priemonės paskirtis – garantuoti biržos dalyvių atsiskaitymą už biržoje įsigytas gamtines dujas.

Ar privalau, prieš tampant biržos dalyviu, pateikti užtikrinimo priemonę?

Norint tapti biržos dalyviu, nėra privaloma pateikti užtikrinimo priemonės. Biržos dalyvis, nepateikęs užtikrinimo priemonės, gali stebėti prekybą biržoje bei pateikti pavedimus parduoti gamtines dujas. Norint pateikti pavedimą pirkti užtikrinimo priemonė yra privaloma.

Ar galiu parduoti gamtines dujas biržoje jei neturiu gamtinių dujų tiekimo licencijos?

Taip, Biržoje dujas parduoti gali visi Biržoje užregistruoti dalyviai.

Ar keli tos pačios įmonės atstovai, turintys atskirus identifikacinius duomenis, gali būti prisijungę prie gamtinių dujų biržos elektroninės prekybos sistemos vienu metu?

Taip, gali.

Kaip nustatoma gamtinių dujų kaina biržoje?

Biržos dalyvis, pateikdamas pavedimą parduoti, nurodo mažiausią kainą, už kurią jis nori parduoti nurodomą maksimalų gamtinių dujų kiekį, o teikdamas pavedimą pirkti, nurodo didžiausią kainą, kurią jis sutinka mokėti už nurodomą maksimalų gamtinių dujų kiekį.
Sandoris įvyksta susidarius atitinkamai pavedimų pirkti ir parduoti porai. Prioriteto tvarka realizuojami didžiausios kainos pavedimai pirkti ir mažiausios kainos pavedimai parduoti, jei tos pačios rūšies pavedimų kainos yra vienodos, tai realizuojami laiko atžvilgiu anksčiau pateikti pavedimai. Sandorio kaina nustatoma atsižvelgiant į tai, kuris iš pavedimų (pirkti ar parduoti) buvo pateiktas anksčiau.

Ar skelbiamos gamtinių dujų kainos yra su PVM?

Biržoje skelbiamos gamtinių dujų kainos yra pateikiamos be PVM. Teikiant pavedimus pirkti ar parduoti, pavedimo kaina turi būti nurodoma taip pat be PVM.

Ar biržos dalyvis parduodantis gamtines dujas biržoje privalo išrašyti PVM sąskaitas faktūras?

Gamtines dujas pardavęs biržos dalyvis, kiekvieną pirmadienį turi pateikti PVM sąskaitą faktūrą UAB GET Baltic už biržoje parduotas praėjusios savaitės pristatymo laikotarpio gamtines dujas. Biržos dalyviui pageidaujant, PVM sąskaitas faktūras jo vardu, už biržoje parduotas gamtines dujas gali išsirašyti UAB GET Baltic. Tam biržos dalyvis ir UAB GET Baltic turi pasirašyti susitarimą dėl teisės įforminti gamtinių dujų pardavimą. Tuo atveju UAB GET Baltic išrašys sąskaitas faktūras Dalyvio vardu ir jų kopijas atsiųs biržos dalyviui kiekvieną pirmadienį.

Kur skelbiama prekybos informacija?

Prekybos informacija yra skelbiama viešai šiame interneto tinklalapyje, skiltyje Prekybos informacija. Čia informacija apie nerealizuotus pavedimus yra atnaujinama kas 15 minučių, o informacija apie sudarytus sandorius atnaujinama kiekvieną dieną, pasibaigus prekybos sesijai. Biržos dalyviai, prisijungę prie elektroninės prekybos sistemos, prekybos informaciją gali stebėti realiu laiku, meniu juostoje pasirinkę skiltį Prekybos informacija arba Biržos prekybos rezultatai.

Kaip sužinoti, kad sandoris įvyko?

Gamtinių dujų biržos elektroninės prekybos sistemos meniu juostoje pasirinkus rubriką Mano sudaryti sandoriai, atrasite visą reikalingą informaciją apie jūsų sudarytus sandorius.

Kodėl naudinga prekiauti biržoje?

Gamtinių dujų birža – alternatyvus būdas prekiauti gamtinėmis dujomis, suteikiantis galimybę:

 • įsigyti trūkstamus gamtinių dujų kiekius;
 • parduoti perteklinius gamtinių dujų kiekius;
 • subalansuoti gamtinių dujų srautus;
 • iš karto tiksliai žinoti kokia yra įsigyjamų gamtinių dujų kaina;
 • išvengti „imk –arba – mokėk“ sąlygų taikymo.