Paslaugų įkainiai

  • Biržos dalyviams yra taikomi šie įkainių planai:                                                                                                                                                       
Įkainio pavadinimas Planas Nr. 1 Planas Nr. 2
Pirminės registracijos įkainis - -
Metinės narystės įkainis 5000 EUR/metus 0 EUR/metus
Kintamas prekybos įkainis 0,08 EUR/MWh 0,12 EUR/MWh

 VKEKK nutarimas dėl paslaugų įkainių derinimo

  
  • Duomenų teikimo ACER agentūrai apie elektros ir gamtinių dujų dvišales sutartis sudarytas už organizuotos rinkos ribų paslaugos įkainiai:
Įkainis Eur (be PVM)
Aktyvių kontraktų skaičius(1)
39 Eur/mėn. 1 kontraktų/mėn.
50 Eur/mėn. 2-10 kontraktų/mėn.
130 Eur/mėn. 11-50 kontraktų/mėn.
250 Eur/mėn. 51-100 kontraktų/mėn.
450 Eur/mėn. >100 kontraktų/mėn.

(1) Jei klientas teikia duomenis kitos šalies vardu, kontraktai skaičiuojami atskirai (pirkėjo ir pardavėjo).

 

  • Duomenų teikimo ACER agentūrai apie krovinių iškrovimą ir perkrovimą SGD įrenginiuose paslaugos įkainiai:
Įkainis Eur (be PVM) Aktyvių kontraktų skaičius
200 Eur/mėn. neribotas(2)
400 Eur 1 (viena) ataskaita

(2) Pasirinkus mėnesinį paslaugos įkainį už duomenų teikimo ACER agentūrai apie krovinių iškrovimą ir perkrovimą SGD įrenginiuose paslaugą, paslaugos suteikimo minimalus laikotarpis yra 3 mėnesiai.

 

  • Aukciono organizavimo paslaugos įkainiai:
Aukciono organizavimo sąnaudų padengimo įkainis 24,79 EUR/val.
Išdujintų SGD perteklinio kiekio realizavimo įkainis 0,01 EUR/MWh

 

  • Viešai neatskleistos informacijos (UMM) teikimo paslaugos įkainiai:
  Kaina, EUR/mėn. (be PVM)
Viešai neatskleistos informacijos teikimo paslauga 140
Viešai neatskleistos informacijos pranešimų prenumerata(3) 20

(3) Klientams, užsisakiusiems viešai neatskleistos informacijos teikimo paslaugą viešai neatskleistos informacijos pranešimų prenumerata nemokama.