Kaip tapti biržos dalyviu

Gamtinių dujų biržos dalyvis - tai asmuo, atitinkantis Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių, patvirtintų LR energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-293 ir UAB GET Baltic gamtinių dujų biržos reglamento reikalavimus, kuris yra pasirašęs gamtinių dujų biržos dalyvio sutartį ir kuriam yra suteiktas UAB GET Baltic gamtinių dujų biržos dalyvio statusas.

Norint pasirašyti gamtinių dujų biržos dalyvio sutartį, reikia pateikti užpildytą prašymą dėl gamtinių dujų biržos dalyvio statuso suteikimo. Prie prašymo turi būti pridėti šie dokumentai:

  • Sutarties su Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriumi, kurioje nustatytos balansavimo sąlygos, kopija;
  • Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašas apie pareiškėją-juridinį asmenį;
  • Susijusių ūkio subjektų bei ūkio subjektų grupių sąrašas ir sąsajumą pagrindžiantys dokumentai (reikalaujama remiantis Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklėmis);
  • Įkainių plano pasirinkimo forma (formą rasite čia)

Biržos dalyvio statusas asmeniui suteikiamas, po to kai yra pasirašoma gamtinių dujų biržos dalyvio sutartis.

Asmuo įtraukiamas į Dalyvių registrą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo dienos, tą pačią dieną Dalyviui yra suteikiami identifikaciniai duomenis skirti prisijungti prie gamtinių dujų biržos elektroninės prekybos sistemos.

Nuo 2015 m. spalio 7d., pagal REMIT reglamento 8 straipsnio 1 dalį, rinkos dalyviai privalo teikti ACER agentūrai informaciją apie didmeninėje prekybos rinkoje sudarytus sandorius, įskaitant prekybos nurodymus. Todėl, tam, kad biržos dalyviai galėtų pirkti ir (ar) parduoti gamtines dujas biržoje privalo užsiregistruoti CEREMP sistemoje ir pateikti UAB GET Baltic ACER registracijos kodą. UAB GET Baltic remiantis Įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalimi siūlo visiems biržos dalyviams pasirašyti duomenų teikimo paslaugų sutartį , kuri leidžia UAB GET Baltic dalyvių vardu teikti informaciją ACER agentūrai. Šiai paslaugai papildomas mokestis netaikomas.