Visos naujienos

Naujienos

2015 m. Lapkričio 11 d.

Gamtinių dujų rinkos operatorius UAB GET Baltic, siekdamas informuoti visus gamtinių dujų rinkos dalyvius ir suinteresuotus asmenis apie prekybą gamtinių dujų biržoje, skelbia 2015 m. trečiojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitą. 

2015 m. Lapkričio 9 d.

UAB GET Baltic praneša, kad 2015 m. lapkričio 6 d. AB „Amber Grid“ iš AB „Lietuvos dujos“ įsigijo 34% UAB GET Baltic akcijų paketą. Sudarius sandorį, AB „Amber Grid" valdo 66% dujų biržos įstatinio kapitalo, likusį 34% akcijų paketą valdo Suomijos gamtinių dujų įmonė Gasum Oy.

2015 m. Spalio 5 d.

Šių metų spalio 2 d. UAB GET Baltic suteiktas duomenų teikimo subjekto (ang. RRM) statusas, leisiantis biržos dalyvių vardu ACER agentūrai teikti biržoje sudarytų sandorių, įskaitant pateiktų pavedimų, duomenis. ACER agentūra patvirtino, kad GET Baltic atitinka visus duomenis teiksiančiam ūkio subjektui keliamus techninius ir organizacinius reikalavimus, numatytus REMIT reglamente, REMIT Įgyvendinamajame reglamente ir Informaciją teiksiančių subjektų registracijos vadove.