Visos naujienos

Naujienos

2015 m. Spalio 5 d.

Šių metų spalio 2 d. UAB GET Baltic suteiktas duomenų teikimo subjekto (ang. RRM) statusas, leisiantis biržos dalyvių vardu ACER agentūrai teikti biržoje sudarytų sandorių, įskaitant pateiktų pavedimų, duomenis. ACER agentūra patvirtino, kad GET Baltic atitinka visus duomenis teiksiančiam ūkio subjektui keliamus techninius ir organizacinius reikalavimus, numatytus REMIT reglamente, REMIT Įgyvendinamajame reglamente ir Informaciją teiksiančių subjektų registracijos vadove. 

2015 m. Liepos 27 d.

Gamtinių dujų rinkos operatorius UAB GET Baltic, siekdamas informuoti visus gamtinių dujų rinkos dalyvius ir suinteresuotus asmenis apie prekybą gamtinių dujų biržoje, skelbia 2015 m. antrojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitą.

2015 m. Balandžio 27 d.

Gamtinių dujų rinkos operatorius UAB GET Baltic, siekdamas informuoti visus gamtinių dujų rinkos dalyvius ir suinteresuotus asmenis apie prekybą gamtinių dujų biržoje, skelbia 2015 m. pirmojo ketvirčio prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitą.